Skip to content

GC001, GC002, GC003, GC004, 2016

Acrylic on vintage textile, Each: 75.5 × 239 cm

GC001, GC002, GC003, GC004