Skip to content

Iris, 2010

Acrylic on vintage textile, 56 × 52 cm

Iris